Inloggen

X

 

 

 

 

 

Gas-emissie in het baggerproces is gevaarlijk vanwege het explosiegevaar. En.... de baggerpomp kan er ook door gaan 'droog-draaien' met storing als gevolg. Met de MultiVac baggerpomp ontgasser van TeamTec (Noorwegen) wordt gas aan het slib onttrokken, vóórdat het slib door de baggerpomp gaat. Zo wordt een veilige omgeving en een continu baggerproces gegarandeerd.

baggerpomp.jpg


×